BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csanaki Mant. Máté (?, 1594. – Kolozsvár, 1636. dec.) ref. vallású orvos. Tanulásának megkezdése előtt a →Báthory István országbíró udvarában tartózkodott. Tanult Nagyszombatban, Pozsonyban, 1614-től Sárospatakon, hol 1617-ben iratkozott be a felsőbb osztályok elsőjébe. Innen külföldre ment s 1618. aug. 12-én a heidelbergi egyetemnek lett hallgatója. Megfordult azután Németország (Boroszlóban is volt), Németalföld (1623. okt. 18-tól Leidenben), Anglia, Svájc (1625. júniusától Baselben) és Olaszország (1626 októberétől Padovában) számos egyetemén. Orvosdoktori oklevéllel tért vissza hazájába, s először →Rákóczy György alkalmazta udvari orvosául, akit Sárospatakról Erdélybe is követett. Ott azonban 1633-ban megvált tőle s Kolozsvárt telepedett le, mint az ottani iskola →rektora. Az ezután kitört pestis alkalmával orvosi teendői elhanyagolásával vádolták némelyek, de erélyesen védekezett ellenük. – Egyházi érdekű művei: Controversiae partim logicae et philosophicae, partim etiam theologicae. (Leiden, 1625.) Oratio funebris (Testvére, Csanaki András felett). (Az előbbivel együtt.) De natura verorum Ungarorum. (Hely és év n.) A döghalálról való rövid elmélkedés. (Kolozsvár, 1634.)

Irodalom: Herepei János: Cs. M. a kolozsvári ref. iskola igazgatója (ET 1943.).