BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hajdu Péter (?, 1882. – Kishodos, 1909. máj. 30.) ref. lelkész. A teológiát 1904-ben végezte Debrecenben, ahonnan ekkor külföldre ment s a baseli és berlini egyetemnek volt hallgatója. Hazatérve, 1905-től Berkeszen volt segédlelkész, honnan előbb Máramarosszigetre helyettes vallástanárnak, azután Kishodosra lelkésznek ment. Itt vízbefúlt. – Művei: A Jehova szenvedő, de dicsőséggel megkoronázott szolgája. (Debrecen, 1905.) A bibliáról és vallásról hogy kell napjainkban gondolkoznunk. (Uo. 1908.) Időszerű theologiai problémák (Lelkészegyesület, 1909.).