BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Orbai ref. egyházmegye, az →erdélyi kerületben, az előbb egységes →háromszéki egyházmegyének 1606 és 1614 között szétvált három alkotó része közül az egyik, mely azonban a →rikánbelüli communitas révén szintén összeköttetésben maradt a többivel. →Espereseit →dékán címmel emlegették még a XVIII. század vége felé is. A XVII. század közepe táján 12, egy századdal utóbb 10 anyaegyháza volt, mely a XIX. század vége felé 11-re, majd 12-re, legújabban pedig a →sepsi egyházmegyéből 8-nak az idecsatolásával 20-ra szaporodott. 1951-ben megszüntették s egyházai a →kézdi egyházmegyébe osztattak be. A kovásznai egyház egy időben két lelkészi állást tartott fenn. – Esperesei közül a következőkről tudunk: Berde (?) János (1614.), Vásárhelyi Z. István papolci l. (1634. febr.) (1640.), Kövér Miklós (1647.) (1654.), Kövér Mihály zágoni l. 1676-ig, Jancsó Péter (1680. okt.), Aszalai Márton 1709-ig, Kovásznai István zágoni l., Szentannai Mihály zabolai l. (1727. febr.) 1758-ig, Bartha András zágoni l. 1759–1773, Imre Sámuel kovásznai l. 1773–1797, Vida Sámuel pákéi l. 1797–1804, Csiszér Mihály zágoni, majd nyugalmazott l. 1804–1815, Kovács József papolci l. 1816–1832, Kelemen József barátosi l. 1835–1844, →Incze József kovásznai l. 1845–1852, Csiszér Mihály (II.) zágoni, majd nyugalmazott l. 1853–1862, Görög György pákéi l. 1863–1872, Magyarósi Ferenc orbaiteleki l. 1872–1885, Péter Károly szörcsei l. 1886–1914, Ignácz László kovásznai l. 1914–1918, Bajkó György barátosi l. 1918–1942. Jancsó Lázár pákéi l. 1942–1951.