BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Órás András (Nagybánya, ? – ?, ?) rajongó népvezér. 1690-ben Ugocsa vármegye öt községében angyali kijelentéseket vett, melyek alapján nem támadta ugyan sem a vallást, sem az egyes felekezeteket, de annál inkább a papokat. Az ottani magyar (ref.) és rutén (gör. keleti) lakosság fanatikusan ragaszkodott hozzá, s a köréje csoportosulás arra indította a vármegyét, hogy véget vessen az aggasztóvá válni kezdő mozgalomnak, ami azonban csak fegyverrel és vérontással sikerült. Órás maga 1691-ben a kolozsvári ref. iskola tanítványa lett, s 1699-ben Magyarbölkényben tartózkodott az ottani papnál.

Irodalom: Komáromy András: Ugocsa vármegye levéltárából (Sz. 1893.), Esze Tamás: Ó. A. könyve (Az Út, 1956. 26. sz.).