BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Remetei János (?, 1689. v. 1690. – Kolozsvár, 1719. aug. vége) ref. tanár. Tanult Kolozsvárt, hol 1709-től →köztanító, 1712-ben →senior volt. Még ez évben →rektori tisztet vállalt Zilahon, ahonnan 1714-ben külföldre menvén, okt. 4-én a franekeri, 1715. máj. 12-én a leideni egyetemre iratkozott be, majd visszatért Franekerbe. Miután 1718 elejére hazaérkezett, ez évi júniustól tanár volt Kolozsvárt. – Mozgalmat indított arra, hogy ne csak nagyenyedi diákok kapják a leideni stipendiumot, hanem általában erdélyiek. – Műve: De naturali et morali hominis a Deo dependentia. (Leiden, 1717.) Gyászverset írt a →Szathmárnémethi Sámuel halálára (1717.), üdvözlő verset →Dézsi Zsigmondhoz (1717.).