BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gál Imre (Alsólendva, 1596. – Veszprém, 1655. első fele) ref. püspök. Alsólendván kezdett tanulni. Állítólag Debrecenben tanult még s külföldön is járt. Lelkészi működésének első helye nem ismeretes, csak azt tudjuk, hogy 1623. októberében Veszprémbe ment papnak. Itt 1627-ben →proseniornak, 1633 májusában →esperesnek, majd egyházkerületi jegyzőnek, 1649 szeptemberében dunántúli püspöknek választatott. – Összeírta az addigi kánonoknak egy majdnem teljes gyűjteményét, s állítólag könyvet is írt „Prédikációk, melyek ez világi dolgokról valók” címmel.

Fia, Gál István szintén viselt dunántúli püspök séget (1665–1669.).

Irodalom: Thury Etele: A dunántúli református egyházkerület története. (I. k. 1908.).