BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gál Kelemen (Szentgerice, 1869. dec. 27. – *Felsőgalla, 1945. febr. 12.) unit. tanár. A gimnáziumot Székelykeresztúron és Kolozsvárt végezte, az egyetem bölcsészeti szakát 1887-től Kolozsvárt és Grácban. Kolozsvárt 1895-ben bölcsészetdoktorságot szerzett, miután már 1892-ben helyettes, 1893-ben rendes tanár lett ugyanott az unit. gimnáziumban, melynek negyedszázadon át volt aztán igazgatója. 1931-ben nyugalomba vonult. – Alelnöke az – Unit. Irodalmi Társaságnak. Bölcsészeti, neveléstani és esztétikai cikkeit számos folyóirat közölte. Egyházi érdekű dolgozatait leginkább a →Ker. Magvetőben adta ki, melynek 1896-tól egyik főmunkatársi, 1911-től 1918-ig egyik szerkesztői tisztét vitte. Művei és nagyobb dolgozatai e téren: →Sófalvi József (Erdélyi Múzeum, 1896.). Brassai mint philosophus. (Kolozsvár, 1899.) Nietzsche Frigyes (Ker. Magvető, 1900.). →Dávid Ferenc (Uo. 1910.). Unitáriusok Németországban (Uo. 1913.). →Péterfi Dénes. (Kolozsvár, 1925.) →Brassai Sámuel. (Uo. 1926.) A vallásos érzelem fejlődése (Ker. Magvető, 1929.). Felolvasás az unitárismusról. (Kolozsvár, 1932.) A felvilágosodásról (Ker. Magvető, 1935.). A kolozsvári unit. kollégium története (2 k. Kolozsvár, 1935.) →Kilyéni Ferenc József unit. püspök és kora. (Uo. 1936.) →Jakab Elek élet- és jellemrajza. (Uo. 1938.) Az akarat szabadságáról (Ker. Magvető, 1938.). Benczédi Gergely születésének százéves fordulóján. (Uo. 1939.)