BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Galántai cikkek, helyes címe a →hercegszőlősi kánonok hasonmáskiadásában →„barsmegyei kánonok” c. alatt közlötteknek. A →csallóközmátyusföldi ref. egyházkerület első közigazgatási törvénykönyve.