BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gaál Ferenc (Alsózsolca, 1867. dec. 1. – Poroszló, 1936. okt. 6.) ref. lelkész. Alsózsolcán kezdett tanulni. A gimnáziumot Miskolcon 1885-ben, a teológiát Sárospatakon 1889-ben végezte. Szinte tízévi →káplánkodás után, 1899 elején a kolozsvári egyetem bölcsészeti karára iratkozott be. Egy év múlva hitoktatónak ment Makóra, honnan 1901 tavaszán lelkésznek választották Zselickisfaludra, innen pedig 1903. áprilisában Poroszlóra, hol aztán haláláig működött. – Művei: Beköszöntő beszéd és imák (1903.) Kis útmutató (Konfirmációi oktatáshoz). (Gyoma, 1904.) Ref. ker. hitvallás. (Tiszafüred, 1911.) A poroszlói ref. egyház története (Egyházi Élet, 1912–13.). Az élet beszédei (Prédikációk). (Kecskemét, 1930.). Szerkesztette az „Egyházi Élet” c. lapot 1912–17-ben.