BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pankotai Ferenc (?, 1613. – ?, ?) ref. lelkész. Tanult Nagyszalontán és Nagyváradon, ahonnan 1635-ben →rektornak ment Nagyszalontára. 1637-ben felkereste a külföldet is, s ez évi aug. 11-én a leideni, 1638. szept. 14-én a franekeri egyetemre iratkozott be. Hazatérte után 1639-ben Nagyváradon tanár, 1640-ben Nagyszalontán lelkész lett. Ott volt 1655 tavaszán is, de tovább nem tudunk róla. – Műve: S. Hilarius, avagy: Mindenféle szomorúságoknak nemei ellen… örömre vezérlő elmélkedés (Vedelius francia művének latin fordítása után ford.). (Nagyvárad, 1650.)