BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sappuhn György Henrik (?, ? – ?, ?) ev. tanár. Evangélikusnak született porosz, ki tanulása helyén, Krakkóban római katolikusnak állott át, s mint ilyen hitű pap került Szepesváraljára. 1683-ban Kassán visszatért előbbi vallására s Eperjesen másodpap és tanár lett. 1685 szeptemberében kénytelen volt onnan menekülni, s Németországban papi állást kapván, vissza sem tért többé. – Itt írt művei: Oratio eucharistica… post solutam inclytae urbis eperjessiensis obsidionem… (Kassa, 1684.) Oratio funebris super obitum… Danielis Guth… (Uo. 1684.) Üdvözlő verset írt Karancsi Miklóshoz (1686.).