BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Újegyházi ev. káptalan, eredetileg a nagyszebeni két káptalan egyikét alkotó két →surrogatiának egyike, azután az egyedüli →nagyszebeni káptalan surrogatiája, a XVII. század közepe tájától fogva pedig önálló →káptalan, melyet, miután állandóan fennmaradt korábbi káptalanától való függési viszonya, az 1861-i újjászervezéskor a →nagyszebeni egyházmegyébe olvasztottak. A XVIII. századnak a közepén is, a végén is öt anyaegyháza volt.