BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szádeczky (később Szádeczky-Kardoss) Béla (Pusztafalu, 1871. – ?Szeged, 1940. nov. 5.) ref. vallású könyvtárnok. A gimnáziumot Sárospatakon és Iglón végezte, míg 1889-től teológiát hallgatott Budapesten, ugyanitt 1893-tól öt szemeszteren át bölcsészethallgató volt. Könyvtári pályára lépvén, 1898 végétől az erdélyi múzeum és kolozsvári egyetem egyesített könyvtárában működött s könyvtárőrségig vitte, 1919-től Pozsonyban hivataloskodván. 1922-ben a szegedi egyetemi könyvtár helyettes vezetője lett s 1936-ban nyugalomba lépett. – Művei közül egyházi irányúak: A reversalis-ügy története Magyarországon. (Kolozsvár, 1899.) Péter apostol élete és tanai. (Uo. 1900.) Nagyari József prédikációja 1686-ban (Prot. Szle, 1900.). A kálvini egyház hanyatlása →Apafi Mihály idejében (Erdélyi Prot. Lap, 1901.). →Nagyari József prédikációi. (Kolozsvár, 1906.) – Testvére volt Sz. Lajos történésznek és Sz. Gyula geológusnak.