BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Seelmann Keresztély (?, 1626. júl. – Magdeburg, 1675. szept.) ev. lelkész, Németországban született. Teol. doktorságot szerzett a wittenbergi egyetemen, melynek adjunktusi állásából hívták 1650-ben Sopronba →rektornak. Innen 1661-ben Körmöcbányára ment →elsőpapnak, onnan pedig 1665-ben Lőcsére ugyanannak. Az üldözések beálltával 1674-ben előbb fogságot szenvedett, majd távozni kényszerülvén, visszatért Németországba, hol hamarosan lelkész lett. – Művei: Der XIX. Psalm Davids (Gyászbeszéd Melzel Dávidné felett). (Lőcse, 1666.) Geistliches Gesicht… (Gyászbeszéd Pomarius Márta felett). (Uo. 1667.) Das ist Grabmahl Rachel… (Gyászbeszéd Lang Mátyásné Baumgartner Rosina felett). (Uo. 1669.) Mit Freud und Lied vermengtes Himmelfahrts-Fest (Gyászbeszéd Gosnovicer Mátyás felett). (Uo. 1669.) – Üdvözlő verset írt Weber Jánoshoz (1665.), →Lang Mátyáshoz és Baumgartner Rosinához (1665.), valamint →Bayer Jánoshoz és Pomarius Máriához (1672.), továbbá gyászverset Lang Mátyásné Baumgartner Rosináról (16(9.).