BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Seelmann Keresztély Márton (Lőcse, ? – ?, ?) ev. lelkész az előbbinek fia. Gyermekkorában elszármazott Magyarországról s Németországban végezte tanulmányait. 1691. nov. 10-én iratkozott be a wittenbergi egyetemre, melyen 1693. máj. 10-én magisteri címet szerzett, de még 1697-ben is ott tartózkodott. Később →rektor lett Sopronban, majd lelkész Lőcsén. – Művei: De virtutis stimulo. (Wittenberg, 1696.) Terminus peremptorius exterminatus… (Schmiedeberg, 1700.) Üdvözlő verset írt Bartsch Jánoshoz (1693.), Frankfurter Györgyhöz (1694.) és egy németországihoz (1697.). Respondens volt a „Scrutinium orationis Dominicae philologicum” (1693.) tárgyalásán és egy pár másirányú tárgy felőli vitán.