BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szeli Luka György (?, ? – Pápa, 1665.) ref. püspök. Tanulmányainak befejezte után →rektor lett 1627-ben Pápán, 1628-ban Nagyszombatban. 1629 nyarán külföldre indult s szept. 13-án a franekeri egyetemnek lépett a hallgatói közé. Innen 1632-ben hazajővén, ismét pápai rektor lett, 1635-ben pedig köveskúti lelkész. 1646-ban Körmendre ment papnak, és egyidejűleg →esperessé tette a →körmendi egyházmegye, melynek már előbb is vitte az →alesperesi tisztét. 1649 végétől Pápán lelkészkedett, hol 1650 elején a →pápai egyházmegye is esperessé, 1655 júniusában a →dunántúli egyházkerület püspökké választotta. – Művei: De veris visibilis Christi ecclesiae notis. (Franeker, 1632.) De ecclesia. (Uo. 1632.)