BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szeli József (Hosszúfalu, 1710. dec. 2. – Székelyzsombor, 1782. okt. 3.) ev. lelkész. Tanult Székelyudvarhelyen, Nagyszebenben, Győrött és 1731-től Pozsonyban. 1732-ben magyar tanító, 1735-ben magyar lelkész lett Brassóban, ahonnan 1757-ben Hosszúfaluba ment lelkésznek, míg végül 1763-tól Székelyzsomboron működött, haláláig. – Irodalmi munkásságát a pietizmus szelleme hatotta át, csakhogy számos műve közül mindössze egy nem maradt kéziratban: Luther Márton kis katechismusa és ennek rövid és fontos magyarázatja (Németből ford.). (Brassó, 1748.)