BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szélesy Pál (Losonc, 1740. – ?, 1791. dec. 25.) ref. esperes. Losoncon kezdte iskoláit. A felsőbb osztályokat 1757. márc. 28-tól Debrecenben tanulta, hol 1765-től →köztanító, 1768 márciusától pedig →senior is volt. Külföldre is ellátogatván, 1769. máj. 24-én Franekerben iratkozott be az egyetemre. Hazatérte után 1771-ben Nagykőrösön lett lelkész. A →kecskeméti egyházmegye 1791 nyarán →esperessé választotta. Részt vett a →budai zsinaton, melynek idején az első vasárnap ő prédikált a tagok jelenlétében. A kiváló szónok ezután alig három hónapra meghalt. – Művei: Huszonhárom válogatott prédikáció. (Pest. és Pozsony, 1792.) Az Isten városába kívánkozó magyar Sionnak esdeklő kérései (Imák). (Pest, 1793.)