BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pozsonyi pátenses ev. egyházkerület, az 1859. szept. 1-i pátensnek 1860. máj. 15-én történt felfüggesztése után abból folyólag alakult meg, mert ez utóbbi rendelet megtiltotta, hogy a pátens alapján szervezkedni akaró egyházak ebben meggátoltassanak. Erre 22 egyház a →dunáninneni, 6 a →bányai kerületből 1860. jún. 27-én megalakította az ún. pozsonyi egyházkerületet. Ezt aztán az 1867. máj. 15-én kibocsátott királyi leirat szüntette meg, mely végleg hatályon kívül helyezte mind a pátenst, mind a rávonatkozó későbbi rendeleteket. Ezt egyházkerületnek püspökei voltak ezalatt: →Kuzmány Károly 1866 augusztusáig, →Hurbán József Miloszláv 1866 októbertől, felügyelői: Landerer Ferdinánd 1865-ig, Francisci János 1865-től.