BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pozsonyi ref. zsinat, a Szlovenszkó és Ruszinszkó területén levő három →egyházkerület 1928. jan. 24–28-án tartotta. Miután a lévai zsinaton alkotott törvénykönyvet nem hagyta jóvá a cseh kormány, az ezzel való hosszas tárgyalások eredményéül egy újabb törvénytervezet került a zsinat elé, mely aztán elfogadta az abban foglalt kilenc törvénycikket. Ezek értelmében az egyházkerületek hivatalos neve: nyugati, keleti. kárpátaljai. Külön szlovák →egyházmegye létesítését is ki kellett mondani. Mindazáltal tíz év alatt el nem jutottak odáig, hogy megerősíttessenek az itt hozott törvények.