BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pozsonyi ev. tanácskozmány, 1735 februárjában br. Zay Imre elnöklete alatt tartatott, aki – minthogy az itt megválasztott első →egyházkerületi →felügyelők névsorában nem szerepel – minden bizonnyal a már korábban meglevő egyetemes felügyelői tiszténél fogva tartotta kezében a vezéri pálcát. Általában a II. →Carolina Resolutio folytán teendő intézkedéseket beszélték meg az összejövetelen. Felhívták tehát a →dunántúli egyházkerületet püspökválasztásra; kimondták a szabad kir. városok akkorra már →tiszavidéki fejlődött kerületének a – gömörvidékivel való egybeolvadását; meghagyták a kerületeknél alsóbbfokú egyházi testületeknek, hogy az akkor választott kerületi felügyelők mintájára megfelelő fokú felügyelőket szintén válasszanak maguknak. Jegyzőkönyvét közölte Prónay-Stromp „Magyar ev. egyháztörténeti emlékek” 268–273. l., helytelenül 1736-ra téve a keltét.