BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schröer Gottfried Tóbiás (Pozsony, 1791. jún. 14. – Pozsony, 1850. máj. 2.) ev. vallású iskolatanácsos. Pozsonyban tanult, de közben két évig Győrött volt magyar szón. 1816-ban külföldre ment s Halléban időzött egy évig. Ettől fogva tanári hivatalt töltött be Pozsonyban, míg 1849-ben iskolatanácsossá neveztetett ki. – Sokat dolgozott az irodalom terén, többnyire „Oeser Keresztély” álnév alatt. – Egyházi érdekű művei a következők: Über Erziehung und Unterricht in Ungarn… („Pius Desiderius” álnévvel). (Lipcse, 1833.) Die Religionsbeschwerden der Protestanten in Ungarn („Elias Tibiscanus” álnévvel.). (Uo. 1838.) Die heilige Dorothea (Dichtung und Wahrheit aus dem Kirchenleben in Ungarn). (Név n.) (Uo. 1839.) „Lebenserinnerungen” c. műve is megjelent 1933-ban Stuttgartban.