BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schrödl József (Balt, 1865. – Pozsony, 1918. márc. 20.) ev. tanár. A gimnáziumot Sopronban 1883-ban végezte, ahonnan Budapestre ment bölcsészethallgatónak. 1895-ben tanári oklevelet szerezvén, előbb a soproni Laehne-féle magángimnáziumban, azután a rozsnyói, 1898-tól a pozsonyi ev. gimnáziumban tanárkodott. – Egyháztörténelemmel foglalkozott s ily tárgyú művei: A magyarhoni protestantismus hatása a magyar nemzeti szellem fejlődésére. (Budapest, 1898.) Pozsony első protestánsai. (Pozsony, 1903.) Kútfők a pozsonyi ev. egyház történetéhez (Pozsonyi gimn. értesítő, 1903.). A compromiss-katholicismus Magyarországon (Theol. Szaklap, 1903.). A pozsonyi ág. h. ev. egyházközség külső alakulása (Az egyházközség történetének I. kötete). (Pozsony, 1906.)