BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Surrogatiák, az erdélyi szász ev. egyháznak egy régebbi specialitása. A surrogatiák néhány egyházból álló →egyházmegye-szerű testületek, melyek külön ún. →seniorok alatt állottak, de ezek egy-egy szomszéd →káptalan →dékánjának voltak alárendelve s maguk a surrogatiák is mintegy kiegészítő részeit képezték az illető káptalanoknak.