BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sükei Imre (?, ? – ?Bukarest, 1848. jan. 18.) ref. lelkész. Kolozsvárt tanult. 1815-ben megalapította a bukaresti ref. egyházat, melynek az általa gyűjtött pénzből 1821-ben felépítette a templomát is. – Művei: A ker. vallás terjedése az evangelium prédikáltatása által (Prédikáció). (Nagyszeben, 1831.) (Németül 1832.) Hitvallása az… Oláhországban megállapodott ref. eklézsiának. (Pest, 1832.) Trauerrede bei der Todesfeier… Franz I…. (Brassó, 1835.)