BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Révész (1898-ig Riszdorfer) János (Nyíregyháza, 1863. márc. 17. – Nagybánya, 1933. dec. 18.). ev. lelkész. Nyíregyházán tanult 1869-ig (?). A gimnázium hátralevő két osztályát Miskolcon és Debrecenben, a teológiát Pozsonyban végezte. 1885-től →káplánkodott, míg 1887-ben lelkész lett Nagybányán. – Egyházi irányú művei: Emléklapok egy lelkész beiktatási ünnepélyéről. (Nagybánya, 1887.) A nagybányai ev. népiskola rövid története. (Uo. 1889.) Emlékbeszéd az 1791. XXVI. tc. százados fordulóján. (Uo. 1891.) A kölcsei harangszentelés. (Uo. 1892.) Előfohász a nagybányai ref. egyház harangszentelésén. (Uo. 1892.) Emlékbeszéd →Kossuth temetésekor. (Uo. 1894.) A keresztre feszített Jézus hét szózata (Böjti prédikációk). (Uo. 1901.) Egyház és haza (Alkalmi beszédek). (Uo. 1904.) A mi osztályrészünk (A nagybányai ev. egyház története). (Uo. 1905.) Köznapi imák. (Uo. 1911.) Három jubiláris beszéd. (Uo. 1917.) Szerkesztésében jelent meg: Új magyar Sion (a nagybányai ev. templom fölszentelésének emlékéül) (1913.), és egyik szerkesztője volt 1906-tól 1919-ig az Igehirdetőnek. Más irányú munkái is vannak.