BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tanári (Prot.) köztanácskozmány 1846. aug. 10., 11. és 12. napjain folyt le Pesten. Az akkor napirenden levő oktatásügyi kérdésekben nyilvánított véleményt, így p. o. júliust és augusztust ajánlotta a nyári szünet idejéül s évi értesítők kiadását is ajánlotta. Naplója és jegyzőkönyve a Teichengräber (nemsokára Tavasi) Lajos szerkesztésében 1847-ben jelent meg.