BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pataky Dezső (Áporka, 1872. máj. 25. – ?, 1937. máj. 1.) ref. lelkész. A gimnáziumot 1890-ben Kunszentmiklóson, a teológiát 1894-ben Budapesten végezte. Ekkor →káplán lett Kiskunhalason, hol – miután közben be volt iratkozva a budapesti egyetemen bölcsészethallgatónak – 1899-ben helyettes, később rendes tanárként alkalmazták a gimnáziumban, melynek 1911-ben igazgatója lett. 1924-ben nyugalomba lépett s az ottani egyik lelkészi állást foglalta el. 1934-ben erről az állásáról is nyugalomba vonult. – Művei: II. József császár Placetum Regium-a és Edictum Tolerantiae-ja (A Kiskunhalasi ev. ref. főgimnázium 1904–1905-ik évi értesítője 3–44. l.). →Szilády Áron (Uo. 1922.).