BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Némethi (Tornyos-) Sámuel (Nagykapos, 1729. – Nemeshodos, 1802. szept. 21.) ref. lelkész. Debrecenben tanult, hol 1749 tavaszán iratkozott be a felsőbb tanulók közé s 1752-től →köztanító, 1754 tavaszától az év őszéig →senior volt. Majd külföldre menvén, 1755. ápr. 22-én Baselben lépett az egyetemi hallgatók sorába. Hazájába való visszatérte után lelkészi hivatalt viselt, mégpedig először Ekelen, ahol 1760-tól említtetik, 1780-ban Patason, 1783 tavaszán Nagymadon, 1789 áprilisától Nemeshodoson. – Buzgó munkásságot fejtett ki az irodalom mezején. – Művei: Biblia tárháza (Osterwald után franciából ford. 2 k.). (Győr, 1780.) Az Úr asztalának méltó vendége (Németből ford.). (Pozsony, 1782.) A Krisztusba való hitünknek erőssége (Doddridge után ford.). (Debrecen, 1783.) A ker. vallásnak tudománya… és az életnek kötelességei… (Versek). (Pozsony és Kassa, 1785.) (Jonathán nevű fia által bőv. kiad. 1788.) Hív lelkipásztor (Németből ford.). (Uo. 1788.) –

Más Némethi Sámuel volt az, aki a XVIII. század végső s a XIX. század első évtizedében Zemplén vármegyének több helyén lelkészkedett.