BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Németh Károly, (?, 1837. – Bp. 1890. szept. 20.) ev. hitoktató. Teológiát végezvén, előbb 1869-től lelkész volt Székesfehérváron, 1877-től hitoktató Budapesten. – Művei: Az egyház veszélyben van (Három prédikáció). (Székesfehérvár, 1873.) Vezérfonal ker. gyermekek első vallásoktatásában. (Uo. 1875.) Ker. hiterősítő könyvecske. (Uo. 1875.) Ker. hit- és erkölcstan. (Uo. 1876.) (II. kiad. Budapest, 1878.) A ker. vallás és egyház rövid története. (Uo. 1878.) A ker. vallás elemi tankönyve. (Uo. 1878.) (II. kiad. uo. 1879., németül 1879.) Kis imádságos könyv. (Uo. 1882.) Ker. kis énekes és imádságos könyv. (Uo. 1882.) A vallástanítás a népiskolában (P. E. I. L., 1883.). Bibliai történetek. (Budapest, 1890.)