BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nemessányi János (Liptószentmiklós, 1832. jan. 6. – Újvidék, 1899. jún. 12.) ev. vallású tanfelügyelő. Liptószentmiklóson kezdett tanulni. Még Rozsnyón és Késmárkon tanult, itt a teológiát is elvégezvén. Ezután tanító lett Liptószertivánon, azután Liptószentmiklóson, míg 1867-ben képezdei igazgatói, 1869-ben tanfelügyelői állást foglalt el, mint ilyen előbb Liptó és Zólyom vármegyékben, később Komárom vármegyében működvén. 1899 áprilisában nyugalomba lépett s Újvidékre költözött. – Tevékeny részt vett a pánszlávizmus elleni küzdelemben, kivált a →pátens-harcok idején. – Egyházi érdekű művei: Beleuchtung der Umtriebe und Wirren, die in der ev. Superintendenz diesseits der Donau stattfinden (Szlovákul is.) (Pozsony, 1862.) Cáfolata Borbis „Szívélyes szó az ev. néphez” c. művének (szlovákul). (Uo. 1863.) A világi rendek az ev. egyházban (szlovákul). (Liptószentmiklós, 1865.)