BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kis József (Hedrahely, 1862. jan. 25. – Pápa, 1927. ápr. 23.) ref. esperes. Gimnáziumba Csurgón és Pápán járt 1880-ig. A teol. tanfolyamból félévet Budapesten hallgatott, a többit Pápán végezte 1884-ben. Egyévi →káplánkodás után vallástanár lett Csurgón, majd 1892-ben a gyakorlati teológia tanára Pápán, hol 1901-ben a lelkészi állást foglalta el. A →dunántúli egyházkerület 1900-ban tanácsbírónak, 1916-ban kollégiumi gondnoknak, a →pápai egyházmegye 1903-ban →esperesnek választotta. Tagja volt a →budapesti második és harmadik zsinatnak. – A →Dunántúli Prot. Lapnak 1898-tól 1918-ig felelős szerkesztője volt és többnyire ebbe írta cikkeit. – Művei: Ker. hit- és erkölcstan (Tankönyv), (Nagykanizsa, 1891.) (III. kiad. Pápa, 1902.) Házasságjogi reform (Pápai értesítő, 1893.). Egyházi beszéd… a pápai ref. főgimnázium felavatása alkalmával. (Pápa, 1895.) A hívek látogatásának eredete és gyakorlásának módja (P. E. I. L., 1897.). Vallásos nevelés közép- és felsőiskoláinkban (Tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület évkönyve, 1899.). Konfirmációi káté. (Pápa, 1903.) (V. kiad. 1913.) Miben áll az Isten országa? (Prédikáció) (Nagybánya, 1909.) Egyházi beszédek az 1914. évi világháború idején. (Pápa, 1914.) Egyházi beszédek és imádságok. (Uo. 1917.)