BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bogdán Gyula (Marosvásárhely, 1889. nov. 16. – Budapest, 1953. márc.) ref. lelkész. Marosvásárhelyen tanult. A teológiát Budapesten végezte s Edinburghben gyarapította ismereteit. Onnan hazajőve, Marosvásárhelyen →káplánkodott, míg 1915-ben Mezőcsáváson lelkész lett. 1917-ben országos titkárul hívta meg a Bethánia egylet, 1919-ben h. lelkésznek ment Kispest-Wekerletelepre, hol az 1923-ra anyásított egyház ekkor lelkészének választotta. Itt új templom, az irodalom terén pedig több mű örökíté meg munkálkodását: Ker. család. (Budapest, 1918.) Haldokló hitetlen. (Uo. 1919.) Az aratás elmúlt. (Uo. 1919.) Egy nap csodái a kommunizmus alatt. (Uo. 1920.) Ker. szózat a zsidósághoz. (Uo. 1922.) Történetek az egy szükséges dologról. (Uo. 1923.) A kálvinista politika alapvonalai. (Uo. 1925.) Mit tehet a ref. egyház a munkásokért? (Uo. 1929.) Gyapjúszálak. (Uo. 1934.) Az adakozás lelkének nevelése. (Tahitótfalu, 1926.) Hova visz utad? (Budapest, év n.) Számos cikke jelent meg, részben általa szerkesztett vállalatokban.