BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bogáthi Fazekas Miklós (a prózaíró) (?, ? – Kolozsvár, 1592.) unit. lelkész, a 16. század negyvenes éveinek kezdetén születhetett. 1579 elején Szentdemeterre ment Balássy Ferenchez udvari papnak. Csakhamar ezután Aranyosgerenden vállalt lelkészséget, de onnan már 1580 nyarán Baranya vármegyébe távozott valami rávárható üldözés elől. Itt valószínűleg Pécsett talált tanári alkalmazást, melyről pár év múlva, legkésőbb 1583 tavaszán visszatért Erdélybe, hol ebben az időpontban Szentdemeteren kapta meg a régi állását. 1591 ősze tájától Kolozsvárt volt magyar prédikátor s ott halt meg 1592 folyamán, alkalmasint nyara táján. – Kéziratban maradtak művei: melyek mind a Bibliával foglalkoznak. Legnevezetesebb a Jelenések könyvéről írt magyarázata. Írt még a Mózes törvényéről, a Krisztus jövendöléseiről s az ő történetéről, a Szentlélekről, meg az apostoli levelekről.

A második B. F. M. alatt elősorolt dolgozatok.