BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Felsődunamelléki magyar ev. egyházkerület. Az 1610. évi →zsolnai zsinat a Nyitra, Bars és Pozsony vármegyék területére alkotott →bajmóci egyházkerület magyar ajkú egyházai számára →Kürthi István szeredi lelkész személyében külön inspector”-t rendelt →superintendens-helyettesül. Minthogy pedig ez egyházak arra hivatkoztak, hogy nekik régebben is külön püspökeik voltak, →Thurzó György nádor 1613 elején a Kürthi halála után megengedte nekik, hogy ismét választhassanak ilyet. Az ekként önállóvá fejlődött kerület már az ez évi febr. 6-án megejtett püspökválasztáskor Moson, Győr, Komárom, Kis- és Nagyhont vármegyéknek is kiterjedt egyes részeire, a következő évben pedig Esztergom, Nógrád és Gömör vármegyék megfelelő vidékeit is hatalma alá vette, de az utolsót csak jogfenntartás szempontjából, nem pedig ténylegesen. Eredetileg három →egyházmegyéje (→Pozsony vármegyei magyar, →semtei, →barshonti) hamarosan szaporodott legalább is eggyel, a →moson-győrivel. Püspökei voltak tudtunkkal: →Pálházi Göncz Miklós szeredi, pataházai l. 1613–1619. →Brunszvik Tóbiás szeredi, galgóci magyar l. 1620–1630, Kürthi István (II.) szenci l. (1650.), Sárosi Bálint majtényi, bazini, szenci l. (1657.) (1669.)

Irodalom: Zoványi Jenő: Hézagpótlás a f. m. e. e.-i püspökök névsorában.