BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kováts Gyula (Pest, 1849. jan. 28. – Bp. 1935. szept. 30.) egyetemi tanár, reformátusnak született, de római katolikussá lett. Jogot végzett, doktorságot szerzett, majd ügyvédséget folytatott, míg 1883-ban táblai bíró, 1888-ban egyetemi nyilv. rendes tanár lett Budapesten. 1928-ban nyugalomba lépett s nemsokára áttért róm. katolikusnak. – A Magyar Tud. Akadémia 1884-ben levelező, 1920-ban rendes tagnak választotta. Művei közül egyházi érdekűek: A házasságkötés Magyarországon egyházi és polgári jog szerint. (Budapest, 1883.) A házassági javaslat a törvényhozás előtt. (Uo. 1884.) Szilágyi Márton tanítása az eljegyzésről 1690-ben. (Uo. 1885.) A párbér Magyarországon. (Uo. 1885.) A párbér jogi természete. (Uo. 1886.) (II. kiad. uo. 1886.) (E két utóbbi polémia Timon Ákos ellen.) Felelet br. Roszner Ervin „Régi magyar házassági jog” c. munkájára. (Uo. 1887.) Br. Roszner Ervin válaszára. (Uo. 1888.) Az utolsó két egyházpolitikai javaslat. (Uo. 1894.) (II. bőv. kiad. uo. 1894.) Ünnepi beszéd… a budapesti… egyetem újjáalakításának… évfordulóján (Mária Terézia egyházpolitikájáról). (Uo. 1914.)