BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pethe Ferenc (Kisszántói) (Büdszentmihály, 1762. – Szilágysomlyó, 1832. febr. 22.) ref. vallású lapszerkesztő. Iskoláit Debrecenben végezte, hol 1781 tavaszán lépett a felsőbb tanulók sorába, 1786-ban pedig →köztanító lett. Egy év múlva →rektornak ment szülőföldjére, ahonnan 1788-ban külföldre indult, s előbb ismeretlen helyen, 1789. aug. 6-tól pedig Franekerben, ez év őszétől Utrechtben gyarapította ismereteit. Évekig tartózkodott itt s ezalatt 1794-re kinyomatta a teljes magyar Bibliát és a zsoltárokat. 1796-ban történt hazajövetele után felhagyott az egyházi pályával és a mezőgazdaság fejlesztésére, majd hírlapírásra adta magát. Amazt mint a keszthelyi gazdasági tanintézet tanára, meg főúri uradalmak igazgatója, majd mint egy szaklap szerkesztője művelte, az utóbbit ugyanezzel kezdte s politikai hírlappal folytatta. Eközben Kolozsvárt lakott, azelőtt Pesten és Sopronban is, és az előbbi helyen részt vett a ref. egyház megalapításában. Utoljára is az Erdélyi Híradót 1831 nyarán eladván, Kolozsvárról Szilágysomlyóra költözött.