BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

IIosvai Benedek (?, ? – ?Gyulafehérvár, 1585 tavasza után, vagy 1586.) ref. esperes, már mint magister iratkozott be 1558. júl. 7-én a wittenbergi egyetemre, honnan hazájába visszajőve, 1565-ben Tállyán lett plébános. Ekkor még a lutherizmusnak volt híve s az →öt szabad kir. városi egyházmegyében szenteltette föl magát, de pár évvel később Varannóra menve szintén →elsőpapnak, ott már a helvét irány szellemében működött. Valószínűleg 1573-ban Erdélybe hívták, ahol 1574 szeptemberében Gyulafehérvárt alkalmazták az elsőpapságra. Itt aztán →esperesi tisztet is viselt. – Műve: Epithalamion conjugii… Francisci Nádasdi… et… Helizabeth… Georgii de Bathor filiae… (Krakkó, 1571.)