BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Négyfalusi ev. surrogatia, az →erdélyi kerületben, a →selyki káptalanhoz tartozott és Alsófehér vármegye négy községének (Szászcsanád, Sorostély, Monora, és Csicsóholdvilág) volt a legszűkebb egyházi testülete. Úgy látszik, a 16. században →káptalanként is szerepelt „szászcsanádi” név alatt, de aligha önálló →dékánnal. Ma a →selyki egyházmegyének alkotó része.