BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Székelyföldi ev. egyházmegye, 1557-ben létezett s a magyar evangélikusok kerületébe tartozott. Zöme a marosszéki egyházakból állott, azonban ezek társaságában olyanok is voltak, melyek később vagy talán akkor is Kisküküllő vármegyében feküdtek. Ezek már 1560 táján kiváltak belőle, mint →bonyhai káptalan, melynek egyházai éppen úgy, mint az amabban maradottak, hamarosan a helvét irányhoz csatlakoztak. →Esperesét egyet ismerünk, ez: Hunyadi János nagyteremi I. (1557. jún.).