BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gyarmathy Sámuel (Kolozsvár, 1751. júl. 15. – Kolozsvár, 1830. márc. 4.) ref. tanár. Kolozsvárt kezdett tanulni 1757-ben. Még 1763-tól Nagyenyeden, majd újból Kolozsvárt, 1766-tól Zilahon, végül 1769-től ismét Nagyenyeden járt iskolába. 1776-tól Bécsben orvosi tudományokkal foglalkozott, melyeknek 1782-ben doktora lett. Egy németországi utazás után nevelő lett Ráday Gedeonnál. 1785-től orvosi gyakorlatot folytatott 1795-ig, midőn mint gr. Bethlen Elek mentora újra Németországba ment. 1800-ban tanárrá választatott Zilahra, hol 1810-ig működött, ekkor gr. Bethlen Gergely körébe vonulván. – Könyvtárát tekintélyes pénzösszeggel együtt a zilahi gimnáziumnak hagyta. Első volt, aki megállapította a magyar és finn nyelv rokonságát; általában kiválóan jeleskedett az összehasonlító nyelvészet terén. Úttörő volt az ifjúsági irodalomban, valamint a léghajózás elméletében is.