BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gyarmathi Bíró Miklós (Nagysáros, ? – Királyhelmec, 1600. v. 1601.) ref. esperes. Itthoni tanulmányai végeztével külföldre ment s 1568. márc. 12-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be, melyen 1571-ben is ott időzött még. Hazatérte után rektor volt Sátoraljaújhelyen, majd lelkész lett valahol, ahonnan 1584 előtt királyhelmeci papnak választották meg. Innen Váriba ment hasonló állásra, hol 1593-tól vitte a →beregi egyházmegye →esperesi tisztét is 1595 elejéig, amikor visszakerült Királyhelmecre s ott a →zempléni egyházmegye is megtette esperesnek. – Már 1585-ben is része volt egy könyv szerzésében vagy legalábbis közrebocsátásában, mely a naptárkérdéssel foglalkozott, de ez nem ismeretes. Fennmaradt műve: Keresztyéni felelet →Monoszlói András… könyve ellen, az melyet írta De invocatione et veneratione sanctorum. Debrecen, 1598.

Irodalom: Zoványi Jenő: Megfejtetlen kérdés Gyarmathi Miklósról.