BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Körösi Bozó Mihály (? 1706. – Debrecen, 1775. febr. 2.) ref. esperes. Tanult Debrecenben, ahol 1721. jan. 28-án lett →togatus, s 1728–30-ban →köztanítói, 1731-ben pedig →seniori tisztet viselt. Ez évben nagykőrösi →rektornak vitték, majd külföldre ment s 1733-ban Utrechtben volt egyetemi hallgató. Hazatérve, 1734-ben ispotályi lelkésznek választották Debrecenbe. Közte és a belvárosi papok közt stóla-ügyben 1755-ben hosszas viszály támadt, melyért a közzsinat 1756-ban megfosztotta addig viselt →egyházmegyei jegyzői hivatalától. 1763-ban Nádudvarra, 1764-ben Újfehértóra választották lelkésznek, de 1770 márciusában nyugalomba vonult és Debrecenbe költözött. Ugyanekkor újra jegyzőjéül választotta a →debreceni egyházmegye, melynek aztán 1772. jún. 16-án →esperese lett. – Művei: Az újtestamentumra mutató tábla, (Debrecen, 1739.) (II. kiad. 1773.) Magyar concordantia avagy az ó- és újtestamentumra mutató tábla (2 k., átd. kiadta →Szerencsi Nagy István és →Szentmiklósi Timotheus). (Győr, 1788.) Respondeált a 121. zsoltárról tartott vitán (1733.).