BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Benczur József (Jeszenova, 1728. febr. 28. – ?Pozsony, 1784. aug. 31.). ev. vallású tisztviselő. Honi tanulmányai befejeztével külföldre ment, s 1750 őszén Jenában, majd Hallében iratkozott be egyetemi hallgatónak. 1755-ben tért haza s ez évben Késmárkon tanár, 1760-ban Pozsonyban igazgató, 1771-ben Késmárkon szintén igazgató, 1776-ban Pozsonyban városi tanácsnok, 1784-ben az udvari kamara tisztviselője lett s még ebben az évben cs. és kir. könyvtárnokká neveztetett ki. Ám e hivatala elfoglalásában meggátolta közbejött halála. – A fennforgó iskolai ügyek megbeszélésére II. József által 1782. március elejére összehívatott értekezleten egymaga képviselte az ev. egyházat. – Művei: közül egyházi érdekűek: Was hat der Regent für ein Recht über päpstliche Bullen? (Bécs, 1782.) Vorläufige Beantwortung der wichtigen Frage: ob die Protestanten in Ungarn verbunden sind die Stolar der Pfarramtsbebühren an die katholische Pfarrer zu entrichten? (Hely n. 1783.) Kann ein apostolischer König die ungarische Klerisey in Ansehung der Kirchengüter reguliren…? (Név n.) (Majnafrankfurt és Lipcse, 1784.) De dominio eminenti apostolici regis Hungariae et juribus cum eo connexis (Név n. Uo. 1784.)