BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Köpeczi Bálint (?Köpec, 1631. v. 1632. – ?, ?) ref. lelkész. Sárospatakon tanult, hol 1656. aug. 5-én lépett a felsőbb osztályok elsőjébe. Innen Olaszliszkára ment →rektornak, majd 1662 tavaszán külföldre indulván, először Angliát kereste föl, míg 1663. jún. 15-én a leideni, okt. 13-án a groningeni, 1664. jan. 12-én a franekeri egyetemre iratkozott be. Ez utóbbiról azonban már májusra visszament Leidenbe, ahol szept. 4-én teol. doktorságot szerzett. Hazatérve, 1685 elején tanár lett Sárospatakon, ahonnan 1668 tavaszán eltávozott, de hogy hova, azt nem tudjuk. – Műve: De locis aliquot theologicis. (Leiden, 1664.) Respondeált az „Ideae institutionum theologicarum” (1664.) tárgyában, valamint a „De pugna spirituali” (1664.) és a „De ecclesia” (1664.) tartott vitákon. Üdvözlő verseket írt →Jászberényi Pálhoz (1662. és 1664.).