BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Theologiai tanár, valamely tudomány-csoport előadója a hittudományi főiskolákon. Az iskolaügy fejlődése során külön teol. tanszékről természetesen csak attól fogva lehetett szó, mikor egyfelől állandó hivatal kezdett lenni a tanári, másfelől pedig a tanári állások szaporítása lehetőséget nyújtott a szakok szétválasztására. A teol. tudomány haladása, széjjelágazása és tagozódása önként hozta aztán magával a külön csoportokba oszló tudományágak tanszékeit, egy időben majdnem rohamos iramban. Azelőtt is gyakran előfordult, hogy más tanárok is tanítottak olyan tantárgyat, ami tulajdonképpen a teológiának tartozott a körébe, ám főtárgyuk, melyről elnevezését kapta tanszékük, más körből való volt. Az is megesett azonban, hogy egy-egy más nevet viselő tanszék betöltője csupa teol. tudományokkal foglalkozott, tehát igazában teol. tanárnak volt tekintendő. Az ilyenformán, úgyszintén elnevezés szerint is teol. tanárnak, tehát a kollégiumok és lyceumok illető tanárainak, valamint a különválasztott teol. intézetek és teol. akadémiák tanárainak névsora a következő, felvéve beléje a rendes tanszékeken működő segéd- és helyettes, nemkülönben rendkívüli tanerőket is.

Budapest ev. (I.): →Kovács Sándor 1919–1923, →Bancsó Antal 1919–1923, →Szlávik Mátyás 1919–1922, →Draskóczy Lajos 1919–1923, →Deák János 1919–1923, →Szelényi Ödön 1919–1923.

(II.): →Karner Károly 1951–1958, Wiczián Dezső 1951–1958, →Sólyom Jenő 1951–1958, Pálfy Miklós 1951–1972, Ferdinánd István 1951–1955, Nagy Gyula 1951-, Pröhle Károly ifj. 1951-, Ottlyk Ernő 1591–1967, Vető Lajos 1957–.

Budapest (előbb Pest) ref. (előbb prot.): →Ballagi Mór 1855–1877, →Tatai András 1856–1858, Bauhofer István s. 1857–1858, →Filó Lajos 1858–1860, →Haberern Jonathán 1858–1865, Bihari Imre s. 1858–1859, →Peti József 1859–1862, →Farkas József (1860-tól h.) 1862–1908, Papp Károly 1862–1865, →Molnár Aladár 1862–1867, →Kovács Albert (1865-től h.) 1867–1904, →Petri Elek (1876-tól s., 1877-től h.) 1879–1904, →Szőts Farkas (1877-től h.) 1879–1918, →Kenessey Béla (1883-tól s., 1884-től rk.) 1886–1895, →Bihari Péter 1885–1888, →Szabó Aladár (1888-tól h.) 1891–1905, →Hamar István (1896-tól h.) 1897–1931, →Marton Lajos 1904–1933, →B. Pap István 1905–1935, →Pruzsinszky Pál 1906–1926, →Kováts J. István 1914–1946, →Sebestyén Jenő 1918–1946, →Victor János 1925–1932, és 1949–1954, →Csekey Sándor (1928-tól h.) 1929–1956, →Budai Gergely 1934–1954, Sipos István h. 1936–1938, Czeglédy Sándor 1938–1940, →Pap László 1938–1957, Bodonhelyi József (1941-től h.) 1942–1965, Kádár Imre 1953–1968, Czeglédy István 1953–1966, Nagy Barna 1954–1958, Esze Tamás 1956–1957, Bucsay Mihály (1945–1946 h.) és (1948-tól h.), 1956–.

Debrecen ref. (I.): →Komáromi Csipkés György 1653–1657 (ezután mint h. 1660-ig), →Mártonfalvi Tót György 1660–1681, →Szilágyi Tönkő Márton 1681–1700, →Lisznyai Kovács Pál 1681–1693, →Kocsi Csergő János 1694–1711, Karmaci Vári Mihály 1701–1708, Sárközi Kecskeméti György 1708–1718, Dállyai Vas János 1711–1716, Piskárkosi Szilágyi Márton 1716–1747, →Komáromi H. Mihály 1718–1721, Tabajdi Sáska János 1724–1751, →Piskárkosi Szilágyi Sámuel 1747–1759, →Varjas János 1752–1786, →Szathmári Paksi István 1760–1790, Ormós András 1786–1792, Piskárkosi Szilágyi Gábor 1790–1807, →Kocsi Sebestyén István 1792–1803, →Varga István 1805–1821, →Budai Ézsaiás 1808–1821, Erdélyi József 1822–1850, →Aranyi István 1822–1864, →Révész Bálint 1844–1855, →Menyhárt János 1851–1888, →Tóth Mihály 1857–1899, →Balogh Ferenc (1865- id.) 1866–1913, →Tóth Sámuel 1866–1899, →Csiky Lajos (1878-tól s.) 1881–1914, Csák János s. 1878–1880, →Bethlendy Endre (1880-tól s.) 1884–1887, →Dicsőfi József 1887–1890, →Erdős József →Sass Béla 1890–1914, →Erőss Lajos 1899–1908, →Lencz Géza 1909–1914, →Kiss Ferenc 1913–1914.

A lelkészképző intézetben: →Erdős Károly 1914–1929, →Varga Zsigmond 1914–1921, →Csikesz Sándor 1921–1923, →Kállay Kálmán 1923–1928, Illyés Endre 1941–1950.

(II.) →Kállay Kálmán 1950–1959, →Erdős Károly 1950–1953, →Makkai Sándor 1950–1951, Czeglédy Sándor 1950-, →Török István 1950-, →Tóth Endre 1950–1970, Pákozdy László Márton 1950-, Illyés Endre 1950-, Varga Zsigmond 1953-, Békefi Benő 1953–1957, Bartha Tibor 1953–1958.

Eperjes ev.: →Pomarius Sámuel 1667–1673, →Ladiver Illés 1682–1686, →Rezik János 1705–1710, →Matthaeides Sámuel 1710–1721, Toperczer Péter Pál 1721–1726, →Ignáti György 1726–1730, →Sartorius Dániel 1731–1732, Longay János 1732–1748, →Fábry Gergely 1748–1766, Chrastina Illés 1766–1770, Karlovszky János 1770–1794, Kralovánszky András 1795–1803, Mayer András 1803–1831, →Munyay Antal Lajos 1832–1849, Herfurth József 1849–1854, Emericzy Lajos h. 1850–1851, Tillisch János 1851–1886, →Linberger István Károly 1852–1859, Hlavacsek Mihály 1854–1874, →Schranz János 1859–1867, Max Vilmos 1868–1873, →Schneller István 1874–1877, →Hörk József 1877–1896, →Bancsó Antal 1878–1884, →Szlávik Mátyás (1884-től s.) 1885–1919, →Mayer Endre (1884-től s.) 1885–1919, →Csengey Gusztáv 1886–1916, →Draskóczy Lajos (1905-től rk.) 1909–1919, →Deák János (1907-től rk.) 1916–1919, →Obál Béla rk. 1907–1918, br. →Podmaniczky Pál rk. 1918–1919.

Gyulafehérvár ref. (I.): →Piscator Fülöp Lajos 1629–1647, →Alstedt János Henrik 1629–1638, →Bisterfeld János Henrik 1638–1655, →Crispinus János 1649–1655, →Basire Izsák 1655–1658.

(II.): →Buzinka Mihály 1672–1683, →Pósaházi János 1683–1686, Kiskomáromi István 1686–1700, →Kaposi Juhász Sámuel 1700–1713, Berzétei K. János 1713 aug.-okt., →Zilahi Sebes András 1714–1716.

Kecskeméti ref.: →Tomori Szabó Sándor 1836–1847, Báthory István 1836–1837, →Karika János 1837–1855, →Ács Zsigmond id. 1847–1850, →Tatai András 1850–1856, →Ballagi Mór 1851–1855, →Filó Lajos (1855-től h.) 1856–1857, Filó János 1856–1858, →Tóth József 1856–1860, →Peti József 1857–1859, →Farkas József 1857–1860, Nagy Ferenc 1858–1860, Tatai András (másodszor) 1858–1860.

Késmárk ev.: Mihalyik Dániel 1801–1840, Lőrincsék Samu 1840–1845. Steiner Samu 1845–1852.

Kolozsvár ref. (I.): →Apáczai Cseri János 1656–1660, Vásárhelyi Péter 1660–1662, →Porcsalmi András 1662–1665, →Tolnai F. István 1665–1685, →Pataki István 1685–1688, →Szathmárnémethi Sámuel 1688–1693, →Csepregi Turkovics Mihály 1693–1695, Szathmárnémethi Sámuel (másodszor) 1695–1717, →Baczoni Incze Máté 1717–1720, →Udvarhelyi Tölcséres Mihály 1721–1737, →Csepregi Turkovics Ferenc 1737–1758, →Verestói György 1758–1764, →Huszti György 1764–1767, →Szathmári Pap Mihály 1767–1805, →Sófalvi József s. 1783–1794, Szathmári Pap Zsigmond s. 1799–1805, →Herepei János 1805–1812, →Hegedüs Sámuel 1812–1814, →Nagy György 1814–1815, Bereczki János 1815–1821, →Szilágyi Ferenc 1821–1828, Hegedüs Sámuel (másodszor) 1829–1830, →Salamon József 1830–1854, →Incze Dániel 1850–1854.

(II.): Salamon József 1854–1856, →Bodola Sámuel 1854–1861, →Incze Dániel 1854–1857, Nagy Ferenc 1854–1862, Nagy Péter 1856–1862, Hegedüs János 1857–1862, Décsei Károly 1859–1862.

(III.): →Kenessey Béla 1895–1908, →Molnár Albert 1895–1901, →Nagy Károly 1895–1918, →Kecskeméthy István 1895–1936, →Pokoly József 1895–1912, →Ravasz László 1907–1921, →Bartók György 1909–1917, →Révész Imre (1912-től h., 1913-tól rk.) 1914–1920, →Makkai Sándor 1918–1926, →Tavaszy Sándor (1920-tól h.) 1921–1949, →Imre Lajos (1921-től h.) 1922–1949, →Gönczy Lajos 1924–1949, →Maksay Albert 1925–1949, →Nagy Géza (1926-tól h.) 1927–1949, →Nagy András (1936-tól h.) 1937–1949.

(IV.):→Maksay Albert 1949-, Juhász István 1949-, Borbáth Dániel 1949-, Nagy József 1949-, Horváth Jenő 1949-, Geréb Pál 1949-, Mózes András 1949-, Benedek Kálmán 1949–.

Kolozsvár unit. (I.): →Szentábrahámi Lombard Mihály 1720–1758, Sepsiszentkirályi Ágh István 1758–1784, Márkos György 1785–1813, Sylvester György 1815–1829, Szabó Sámuel 1830–1832, →Aranyosrákosi Székely Sándor 1832–1836, Székely Miklós 1836–1840, →Kriza János 1840–1861, Székely Mózes 1859–1862, Ferencz József 1861–1906, Marosi Gergely 1862–1866, →Simén Domokos 1866–1878, →Péterfi Dénes 1876–1911, →Boros György 1879–1928, Mózes András 1881–1903, →Csifó Salamon 1903–1934, →György János h. 1907–1910, Gálffy Lőrinc 1909–1943, Győrfi István 1912–1918, →Kiss Elek 1921–19.., →Varga Béla 1923–1938, Borbély István 1928–1932, →Vári Albert 1933–1943, Szent-Iványi Sándor 1935–1938, Fikker János 1938–1949, Simén Dániel 1938–1949, Benczédi Pál 1943–1949, Kovács Lajos 1943–1949.

(II.): Kovács Lajos 1949-, Erdő János 1949-, Simén Dániel 1949-, Bende Béla 1949-, Lőrinczi Mihály 1949–.

Losonc ref.: →Farkas András 1791–1797, →Váradi Pál 1798–1806, Szarka János, 1807, Sebők Sámuel 1807–1814, Czövek István 1814–1819, Kovács Benjámin 1819–1849.

Lőcse ev.: →Liedemann Márton 1793–1815, Sándor György 1815–1831, Müller György 1831–1852, Hlavacsek Mihály 1845–1852.

Máramarossziget ref.: →Hari Péter 1797–1818, Dimény József 1820–1825, →Breznay Pál 1826–1839, Szeremlei Gábor 1839–1841, →Lugossy József 1841–1845, →Szilágyi István 1845–1850.

Marosvásárhely ref.: →Zilahi Sebes András (1716-tól bujdosva) 1718–1719, →Szathmári Paksi Mihály 1719–1734, →Rimaszombati Sámuel 1734–1737, Técsi Sámuel 1741–1756, Benkő Mihály 1757–1773, Basa István 1774–1800, Antal János (1798-tól s.) 1800–1801, →Tompa János 1801–1817, Molnár Sámuel 1817–1832, →Bodola Sámuel 1833–1841, Török János 1841–1852, Bodola Sámuel (másodszor) 1850–1854, Molnár János 1852–1853.

Nagyenyed ref. (I.): Vásárhelyi Péter 1662–1666, →Nadányi János 1666–1668, Csengeri István 1668–1671, →Dézsi Márton 1671–1691, →Enyedi István 1692–1714, →Szigeti Gyula István 1714–1738, →Borosnyai Nagy Zsigmond 1738–1774, Szegedi József (1772-től s.) 1774–1779, Szabó Sámuel 1779–1787, Nemegyei József 1782–1828, →Bodola János 1787–1815, Keresztes István 1816–1817, →Tompa János 1817–1834, →Péterfi Albert 1830–1840, →Herepei Károly 1835–1841, →Incze Dániel 1840–1849, →Bodola Sámuel 1841–1849.

(II.): Hegedüs János 1862–1894, Décsei Károly 1862–1880, →Garda József 1862–1895, →Kovács Ödön 1869–1895, →Keresztes József (1873-tól s.) 1879–1888, →Berde Sándor 1890–1894, →Józsa Zsigmond (1888-tól h.) 1891–1893, Z. Kiss Albert h. 1893–1894, →Kecskeméthy István 1895 febr.-aug., →Jancsó Sándor 1895–1896.

Nagyvárad ref: →Técsi Joó István 1646–1647, Hercegszőlősi János 1647–1648, →Komáromi Szvertán István 1648–1649, →Tofeus Mihály 1649–1652, →Szathmári Baka Péter 1652–1654, →Tarpai Szilágyi András 1654–1657, →Köleséri Sámuel 1657–1659, →Mártonfalvi Tót György 1659–1660.

Pápa ref: →Márton István 1794–1801, →Tóth Ferenc 1801–1817, Kocsi Sebestyén István 1817–1837, →Liszkay József h. 1837–1838, →Széki Béla 1838–1853, Liszkay József 1843–1848, Dömjén Ferenc 1848–1849, →Heiszler József 1850–1854, Kis Gábor 1853–1858, Kotasz István 1854–1880, →Kiss János 1856–1899, Tóth Dániel 1858–1900, Németh István 1881–1914, →Antal Gábor 1885–1888, →Révész Kálmán 1886–1892, →Horváth József 1888–1917, →Kis József 1892–1901, →Antal Géza 1899–1924, →Thury Etele 1900–1917, →Csizmadia Lajos 1901–1926, →Pongrácz József (1910-től h.) 1913–1947, →Czeglédy Sándor 1914–1920, →Vass Vince 1917–1929, →Miklós Ödön 1921–1922, →Tóth Lajos 1921–1947, →Tóth Endre (1924-től h.) 1927–1947, →Molnár Jenő id. 1924–1925, →Vasady Béla (1925-től h.) 1927–1928, →Győry Elemér 1926–1928, →Trócsányi Dezső 1929–1951, Herczegh József h. 1929–1930, →Incze Gábor h. 1930–1931, →Török István (1931-től h.) 1932–1941, →Benedek Sándor (1938-tól rk.) 1939–1951.

Pozsony ev. (I.): →Sztrecsko János György 1771–1795, Stanislaides Dániel 1796–1823, Zsigmondy Sámuel (1812-től s.) 1814–1833, Schulek Gáspár 1824–1827, →Severlay Mátyás 1827–1840, Greguss Mihály 1833–1838, →Simkó Vilmos Manó (egyúttal magyar–szlovák lelkész) 1835–1864, →Boleman István 1840–1874. mori Sámuel 1855–1882, →Csecsetka Sámuel 1856–1882, →Szeberényi Lajos (egyúttal magyar–szlovák lelkész) 1865–1875, Glatz Henrik István 1874–1878, Trsztyénszky Ferenc (egyúttal magyar–szlovák lelkész) 1876–1882, →Schneller István 1877–1882, Vasskó Gyula h. 1879–1882.

(II.): →Csecsetka Sámuel 1882–1896, Trsztyénszky Ferenc (egyúttal magyar–szlovák lelkész) 1882–1910, →Schneller István 1882–1895, Vasskó Gyula 1882–1895, →Masznyik Endre 1885–1917, →Pukánszky Béla (1884-től h.) 1887–1899, →Stromp László (1887-től m., 1895-től rk.) 1896–1907, →Hörk József 1896–1910, →Raffay Sándor (1896-tól rk.) 1899–1908, →Kovács Sándor (1896-tól m., 1904-től rk.) 1907–1919. →Hornyánszky Aladár (1899-től rk.) 1900–1919, →Szelényi Ödön 1909–1919, Daxer György 1910–1917, Schmidt Károly Jenő (egyúttal lelkész) 1911–1919. Fizetéses magántanári állásban voltak: Krupecz István 1885–1895. Stromp László 1887–1895, Kovács Sándor 1896–1904. Rátz Vilmos 1909–1910, br. Podmaniczky Pál 1910–1911.

Sárospatak ref: →Tolnai Dali János 1639–1642. Szentpéteri Mihály 1642–1645, Szilágyi Benjámin István 1645–1647, →Nógrádi Mátyás 1647–1649, Tolnai Dali János (másodszor) 1649–1656, Lippai Sámuel 1656 tavaszától őszéig, Baczoni Baló Menyhért 1656–1662, →Buzinkai Mihály 1662–1671, →Csécsi János id. 1686–1708, Simándi István 1708–1710, Füleki András 1710–1717, →Csécsi János ifj. 1717–1719, Nagymihályi Szomoló Gergely 1719–1734, →Szathmári Paksi Mihály id. 1734–1744, →Szathmári Paksi Mihály ifj. 1744–1772. →Őri Fülep Gábor 1773–1798, →Beregszászi Nagy Pál 1798–1803, Kisari Tóth János (egyúttal lelkész) 1799–1808, Porkoláb István 1804–1807, →Patai János 1808–1810, →Láczai Szabó József (egyúttal lelkész) 1808–1828, →Szathmári Paksi Dániel 1810–1818, →Somossi János 1818–1855, →Vályi Nagy Ferenc 1819–1820, →Kálniczky Benedek 1820–1859, →Zsarnay Lajos 1829–1861, Szeremlei Gábor 1855–1867, →Heiszler József 1859–1869. →Kolos Dániel 1861–1868, →Mitrovics Gyula 1868–1896, →Warga Lajos (1868-tól rk.) 1869–1900, →Bokor József (1868-tól rk.) 1869–1877, →P. Nagy Gusztáv 1869–1900, →Radácsi György 1877–1917, →Tüdős István 1895–1905, →Novák Lajos 1896–1917, →Rohoska József (1900-tól rk.) 1901–1920, →Zoványi Jenő 1901–1914, →Nagy Béla (1905-től rk.) 1908–1928. →Marton János 1910–1950, →Makkai Sándor 1917–1918, →Harsányi István 1918–1928, →Rácz Lajos 1923–1929, →Mátyás Ernő 1925–1950, →Vasady Béla 1928–1934, →Zsiros József (1928-tól h., 1930-tól rk.) 1935–1948. →Szabó Zoltán (1926-tól h., 1933-tól rk.) 193.–1951, →Ujszászy Kálmán (1931-től rk.) 1932–1951, →Nagy Barna (1937-től rk.) 1938–1951, →Koncz Sándor 1943–1951, Makkai László h. 1950–1951.

Selmecbánya ev.: →Severlay Mátyás 1810–1827, →Boleman István 1827–1840, Suhajda Lajos 1840–1852.

Sopron ev. (I.): Schuhmacher Mihály 1787–1788, Raics Péter 1789–1824. Hetyési László 1824–1838, →Petz Lipót (egyúttal lelkész) 1838–1840. Király József 1840–1846, Tatay István 1846–1848. →Müllner Mátyás 1850–1889, Petrik János Jakab 1853–1876, →Poszvék Sándor 1877–1908, →Bancsó Antal 1884–1918, →Payr Sándor 1889–1890, →Jausz Vilmos (1890-től rk.) 1894–1913, Payr Sándor (másodszor) 1899–1923, →Pröhle Károly 1906–1923, →Stráner Vilmos (1908-tól rk.) 1910–1923, →Kiss Jenő (1913-tól rk.) 1918–1923.

(II.): Pálfy Miklós 1950–1951, Karner Károly 1950–1951, Jánosi Lajos 1950–1951, Wiczián Dezső 1950–1951, →Sólyom Jenő 1950–1951, Ferdinánd István 1950–1951, Nagy Gyula 1950–1951.

Székelyudvarhely ref: →Kiss Gergely 1780–1787, →Benkő József 1787–1789, Zilahi Sebes János 1789–1803, Benkő Zsigmond 1803–1819, →Bodola Sámuel 1820–1833, →Ercsei János 1833–1837, →Incze Dániel 1837–1840, →Fábián Dániel 1841–1844, Kis Ferenc 1845–1852.

Mindezeken kívül a bécsi prot. teol. intézetben, illetőleg fakultáson is működtek magyarországi származásúak, úm.: Patai János 1822–1850, →Szeremlei Gábor 1851–1855, a reformátusok közül, →Genersich János 1821–1823, Schimko Frigyes Dániel 1826–1864, →Kuzmány Károly 1849–1862, Roskoff György Gusztáv 1850–1884, →Szeberényi János 1863–1895, az evangélikusok közül.