BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csengey (előbb Csenge) Gusztáv Adolf (Komárom, 1842. aug. 8. – Miskolc, 1925. júl. 13.) ev. tanár. Tanult Irsán, Aszódon, 1856-tól Pesten, 1858-tól Sopronban, 1860-tól Nagykőrösön, honnan 1862-ben hittanhallgatónak ment Pestre. A külföldet is fölkeresvén, 1866. okt. 27-én a jenai egyetemre iratkozott be. A következő évben hazatérve, nevelősködött, míg 1868-ban Aszódon előbb segéd, majd rendes tanár lett. 1886-ban →teol. tanárnak választották Eperjesre 1916-ban nyugalomba lépett. – Miskolcon rendszeresen előadásokat tartott a jogakadémián. Költő és regényíró, de a teológia terén is dolgozott. Ebbeli művei: Egy remekmű a héber irodalomból (Prot. Szle, 1890.). Jézus képe az ótestamentomban (Uo. 1896.). Egy nevezetes rejtély megoldása (Uo. 1906.), Izrael története. (Eperjes, 1909.) Vallásos költemények és énekek. (Budapest, 1912.) A nikolsburgi béke. (Sopron, 1922.) – Sógora volt →Bartha Bélának.

Irodalom: Mesterházy Jenő: Cs. G. emlékezete (Prot. Szle, 1942.).