BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Udvarhelyi Tölcséres Mihály (Székelyudvarhely, 1670. – Kolozsvár, 1737. márc. 2.) ref. tanár. Székelyudvarhelyen, valamint Debrecenben (1686.), Kolozsvárt (1693.) és Nagyenyeden (1697-től) végezte tanulmányait. 1701-ben →rektornak ment Máramarosszigetre, miután pedig 1705-től a franekeri egyetemen gyarapította ismereteit. 1707 tavaszán megint Máramarosszigeten lett rektor. Innen 1721 tavaszán tanárnak választották Kolozsvárra. – Művei: Fő orvosság… (Gyászbeszéd br. Kemény Simon felett, 1722.). (Kolozsvár, 1724.) Gyászbeszéd br. Kemény János úrfinak koporsóba tétetésekor. (Uo. 1724.) – Üdvözlő verset írt Mikó Ferenchez (1697.), gyászverset a →Felvinci Sándor halálára (1686.). – A felette →Szathmári Pap Zsigmondtól tartott beszéd szintén megjelent. – Apósa volt →Deáki Filep Sámuelnek.