BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bokor József (Kadarkút, 1843. jún. 19. – Bp. 1917. jún. 11.) ref. vallású fővárosi tanár. Tanult Csurgón, Pápán és Pesten, hol 1866-ban végezte a teológiát. Ettől fogva nevelősködött, míg 1868-ban rendkívüli, 1869-ben rendes tanár lett a sárospataki →teol. akadémia bibliai tanszékén. 1877-ben a bölcsészeti tanszékre lépett át, melyről 1885-ben lemondott és Budapestre tette át lakását, hol még 1884 májusában bölcsészetdoktorságot szerzett. Itt aztán az egyetemen 1887-ben magántanárrá képesíttetett, 1912-ben pedig rendkívüli tanári címet kapott. Sokáig foglalkozott hírlapírással, közben felsőkereskedelmi iskolai tanárságra is megválasztatván, melyről később nyugalomba lépve, meghalt. – 1882-ben egy ideig egyik társszerkesztője volt a →Sárospataki Lapoknak, 1885–6-ban egyik, 1887–91-ben egyedüli szerkesztője a Magyar Philosophiai Szemlének s központi szerkesztője a Pallas Nagy Lexikonának. Főleg a pedagógia terén dolgozott eredményesen. Egyházi érdekű dolgozatai: A keresztyénség és a társadalom (Prot. Tudományos Szemle, 1869.). A vallás és tudománya. Sárospatak, 1871. Komáry bibliafordításáról „könyvismertetés” (Révész Figyelmezője, 1872.). A sárospataki ev. ref. akadémia hittani karának előterjesztése ugyanazon szak berendezése tárgyában (P. E. I. L. 1875., a →Warga Lajos neve alatt). A zsidóság fejlődése és az apokalyptikus irodalom (Révész Figyelmezője, 1875.). A theol. fakultások az olasz parlament előtt (Uo. 1876.). Emberszeretet. (Budapest, 1902.) Hit és tudás. (Uo. 1902.) A calvinismus erőssége. (Uo. 1910.)