BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Boleman István (Krischlitz, [Csehország], 1795. máj. 12. – Selmecbánya, 1882. júl. 12.) ev. tanár. Az elemi iskolát Garamszegen, a gimnáziumot Selmecbányán, a teológiát Pozsonyban végezte. Ezután nevelősködött, míg 1817-ben Tübingenbe ment, honnan visszatérve Losoncon, 1820 áprilisában Selmecbányán gimn. tanár lett. Miután ez utóbbi helyen 1827-től →teológiai tanár volt. 1840-ben ugyanilyen állásra választották meg Pozsonyba. Erről 1873-ban nyugalomba vonult. – Teol. irányú művei: Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele. (Pozsony, 1860.) Pál apostolnak a korinthusiakhoz írott második levele. (Uo. 1860.) Pál apostolnak a korinthusiakhoz írott első levele. (Uo. 1861.) A reform törvénye és alkalmazása a prot. egyházban (Egyházi Reform, 1871.).